smlsvnssn: @sofia_olsson Det är inte rättvist.

29/9 2011
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Det är inte rättvist.