smlsvnssn: @karlmedia Nej, jag har också fått den känslan.

27/9 2011
twitter

smlsvnssn: @karlmedia Nej, jag har också fått den känslan.