smlsvnssn: Jag tänker så här: Annie Lööf är inte en av nittonhundratalets största tänkare.

27/9 2011
twitter

smlsvnssn: Jag tänker så här: Annie Lööf är inte en av nittonhundratalets största tänkare.