smlsvnssn: Jag tänker så här: Annie Lööf är inte en av nittonhundratalets största tänkare.

sep 27, 2011 10:41 by lhli.
twitter