smlsvnssn: Det sitter fortfarande hårt som berget. noll-fya-fimm-fimm-itt-fimm-wåtta-wåtta-twäi. Men om jag kastar om siffrorna?

sep 21, 2011 17:50 by lhli.
twitter