smlsvnssn: Det finns ett dolt samband här. En konspiration, rentav. Ett förtryck! http://t.co/gE8VplJm och http://t.co/WDzS2NJX

19/9 2011
twitter

smlsvnssn: Det finns ett dolt samband här. En konspiration, rentav. Ett förtryck! http://t.co/gE8VplJm och http://t.co/WDzS2NJX