smlsvnssn: Och @sofia_olsson köper mjukvara på internet, en helt vanlig lördag förmiddag. Framtiden är redan här!

sep 17, 2011 13:12 by lhli.
twitter