smlsvnssn: @sinkadusen Jag inte bara skrev. "En liten bit av Tibet"!

16/9 2011
twitter

smlsvnssn: @sinkadusen Jag inte bara skrev. ”En liten bit av Tibet”!