smlsvnssn: Religiösa ledare som det borde finnas fler av i Storkyrkan: Lamor.

15/9 2011
twitter

smlsvnssn: Religiösa ledare som det borde finnas fler av i Storkyrkan: Lamor.