smlsvnssn: Det här med att släppa in Sverigedemokrater i storkyrkan, är inte det oerhört politiskt korrekt?

15/9 2011
twitter

smlsvnssn: Det här med att släppa in Sverigedemokrater i storkyrkan, är inte det oerhört politiskt korrekt?