smlsvnssn: Det här med att släppa in Sverigedemokrater i storkyrkan, är inte det oerhört politiskt korrekt?

sep 15, 2011 12:12 by lhli.
twitter