smlsvnssn: Det här med att använda begreppet "politiskt korrekt", är inte det oerhört politiskt inkorrekt?

15/9 2011
twitter

smlsvnssn: Det här med att använda begreppet ”politiskt korrekt”, är inte det oerhört politiskt inkorrekt?