smlsvnssn: Det här med att använda begreppet “politiskt korrekt”, är inte det oerhört politiskt inkorrekt?

sep 15, 2011 12:12 by lhli.
twitter