smlsvnssn: @aliesbati Långform för rasistiskt.

sep 15, 2011 21:25 by lhli.
twitter