smlsvnssn: @aliesbati Långform för rasistiskt.

15/9 2011
twitter

smlsvnssn: @aliesbati Långform för rasistiskt.