smlsvnssn: Dagens citat: ungdomen är en bluff.

14/9 2011
twitter

smlsvnssn: Dagens citat: ungdomen är en bluff.