smlsvnssn: Dagens festliga fakta: Roland Poirier Martinsson är författare och filosof, bosatt i Austin, Texas.

13/9 2011
twitter

smlsvnssn: Dagens festliga fakta: Roland Poirier Martinsson är författare och filosof, bosatt i Austin, Texas.