smlsvnssn: @tatkowski @lindersson Jag vill ju fråga någon som är gjord av kött. Det blir mer av ett samtal då.

sep 12, 2011 16:25 by lhli.
twitter