smlsvnssn: @tatkowski @lindersson Jag vill ju fråga någon som är gjord av kött. Det blir mer av ett samtal då.

12/9 2011
twitter

smlsvnssn: @tatkowski @lindersson Jag vill ju fråga någon som är gjord av kött. Det blir mer av ett samtal då.