smlsvnssn: Om jag vill veta hur tjock världens tjockaste bok är, vem skall jag fråga?

12/9 2011
twitter

smlsvnssn: Om jag vill veta hur tjock världens tjockaste bok är, vem skall jag fråga?