smlsvnssn: Nej tack, jag har slutat.

10/9 2011
twitter

smlsvnssn: Nej tack, jag har slutat.