smlsvnssn: @SamuelLarsson Det vet jag inget om. Jag tänker med kuken.

sep 01, 2011 18:31 by lhli.
twitter