smlsvnssn: @jakobhultman Små blå antropomorfa djur från landet, med pipiga röster, hamnar i storstan. Det blir kaos, men ordnar sig till slut.

1/9 2011
twitter

smlsvnssn: @jakobhultman Små blå antropomorfa djur från landet, med pipiga röster, hamnar i storstan. Det blir kaos, men ordnar sig till slut.