smlsvnssn: @jakobhultman Små blå antropomorfa djur från landet, med pipiga röster, hamnar i storstan. Det blir kaos, men ordnar sig till slut.

sep 01, 2011 15:28 by lhli.
twitter