smlsvnssn: @JohannesKlenell Det närmsta jag kommer är Costa Rica under tidigt 80-tal, p.g.a IMF-pengar. http://t.co/CnxGsZQ,,,, och http://t.co/zUcLjko

aug 25, 2011 13:34 by lhli.
twitter