smlsvnssn: Tips till alla försäkringsbolag: Låt inte datorer fatta beslut i försäkringsärenden. Datorer kan inte läsa.

aug 19, 2011 19:55 by lhli.
twitter