smlsvnssn: Tips till alla försäkringsbolag: Låt inte datorer fatta beslut i försäkringsärenden. Datorer kan inte läsa.

19/8 2011
twitter

smlsvnssn: Tips till alla försäkringsbolag: Låt inte datorer fatta beslut i försäkringsärenden. Datorer kan inte läsa.