smlsvnssn: @mikaelsol Nog sjätte gången gogl gör så… De lanserar något som bygger på att man har massa vänner i sluten beta, och man bara Hallå? Hallå?

14/7 2011
twitter

smlsvnssn: @mikaelsol Nog sjätte gången gogl gör så… De lanserar något som bygger på att man har massa vänner i sluten beta, och man bara Hallå? Hallå?