smlsvnssn: @mikaelsol Nog sjätte gången gogl gör så… De lanserar något som bygger på att man har massa vänner i sluten beta, och man bara Hallå? Hallå?

jul 14, 2011 0:18 by lhli.
twitter