smlsvnssn: RT @skrivbent: 87% av googleplusanvändarna är alltså män, varav en majoritet jobbar "inom media". som om någon digitaliserat världens sä …

13/7 2011
twitter

smlsvnssn: RT @skrivbent: 87% av googleplusanvändarna är alltså män, varav en majoritet jobbar ”inom media”. som om någon digitaliserat världens sä …