smlsvnssn: RT @skrivbent: 87% av googleplusanvändarna är alltså män, varav en majoritet jobbar “inom media”. som om någon digitaliserat världens sä …

jul 13, 2011 14:15 by lhli.
twitter