smlsvnssn: Jag gick alltså på grund. Stockholms brandförsvar bogserade loss oss. Barnet överlevde. Jag är en mycket lycklig skattebetalare.

jul 12, 2011 2:44 by lhli.
twitter