smlsvnssn: Jag gick alltså på grund. Stockholms brandförsvar bogserade loss oss. Barnet överlevde. Jag är en mycket lycklig skattebetalare.

12/7 2011
twitter

smlsvnssn: Jag gick alltså på grund. Stockholms brandförsvar bogserade loss oss. Barnet överlevde. Jag är en mycket lycklig skattebetalare.