smlsvnssn: @sofia_olsson Är den bra? Punkterar den myter? Säger han det alla andra tänker?

8/7 2011
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Är den bra? Punkterar den myter? Säger han det alla andra tänker?