smlsvnssn: @gustavbates Jag har fantamej ett där också, nu när jag känner efter.

3/7 2011
twitter

smlsvnssn: @gustavbates Jag har fantamej ett där också, nu när jag känner efter.