smlsvnssn: Om filosofer har svårt att få jobb, varför göra det svårare att bli filosof? Varför inte stärka incitamenten att anställa en? #utbpol

30/6 2011
twitter

smlsvnssn: Om filosofer har svårt att få jobb, varför göra det svårare att bli filosof? Varför inte stärka incitamenten att anställa en? #utbpol