smlsvnssn: Om filosofer har svårt att få jobb, varför göra det svårare att bli filosof? Varför inte stärka incitamenten att anställa en? #utbpol

jun 30, 2011 10:19 by lhli.
twitter