smlsvnssn: Tips till Sveriges regering, för att hålla nere kostnaderna för pr-konsulter: Starta ett Propagandaministerium. Minisann, kan det heta.

jun 25, 2011 10:32 by lhli.
twitter