smlsvnssn: Tips till Sveriges regering, för att hålla nere kostnaderna för pr-konsulter: Starta ett Propagandaministerium. Minisann, kan det heta.

25/6 2011
twitter

smlsvnssn: Tips till Sveriges regering, för att hålla nere kostnaderna för pr-konsulter: Starta ett Propagandaministerium. Minisann, kan det heta.