smlsvnssn: @holmstromeva Sant, men ni predikade ju om Sverige för en global marknad. Nu ska även svenskarna få sanningsbudskapet!

jun 25, 2011 13:53 by lhli.
twitter