smlsvnssn: @holmstromeva Sant, men ni predikade ju om Sverige för en global marknad. Nu ska även svenskarna få sanningsbudskapet!

25/6 2011
twitter

smlsvnssn: @holmstromeva Sant, men ni predikade ju om Sverige för en global marknad. Nu ska även svenskarna få sanningsbudskapet!