smlsvnssn: Det här med förslaget att markexploatören själv ska upphandla arkeolog, kan det möjligen vara en av världens mest idiotiska kompromisser?

23/6 2011
twitter

smlsvnssn: Det här med förslaget att markexploatören själv ska upphandla arkeolog, kan det möjligen vara en av världens mest idiotiska kompromisser?