smlsvnssn: Det här med förslaget att markexploatören själv ska upphandla arkeolog, kan det möjligen vara en av världens mest idiotiska kompromisser?

jun 23, 2011 12:09 by lhli.
twitter