smlsvnssn: Båtplats! I centrala Stockholm! Skönt att man lever i en stat där nepotismen fungerar tillfredsställande.

21/6 2011
twitter

smlsvnssn: Båtplats! I centrala Stockholm! Skönt att man lever i en stat där nepotismen fungerar tillfredsställande.