smlsvnssn: Båtplats! I centrala Stockholm! Skönt att man lever i en stat där nepotismen fungerar tillfredsställande.

jun 21, 2011 14:20 by lhli.
twitter