smlsvnssn: Uppstår fruktflugor spontant ur intet via kvantfluktuationer, eller immigrerar de från parallella dimensioner? Tacksam för svar.

jun 20, 2011 17:00 by lhli.
twitter