smlsvnssn: Uppstår fruktflugor spontant ur intet via kvantfluktuationer, eller immigrerar de från parallella dimensioner? Tacksam för svar.

20/6 2011
twitter

smlsvnssn: Uppstår fruktflugor spontant ur intet via kvantfluktuationer, eller immigrerar de från parallella dimensioner? Tacksam för svar.