smlsvnssn: Någonstans måste det finnas en soptunna där alla förklaringar samlas. Bara en sak oroar: Vad händer den dag någon förklarar också soptunnan.

20/6 2011
twitter

smlsvnssn: Någonstans måste det finnas en soptunna där alla förklaringar samlas. Bara en sak oroar: Vad händer den dag någon förklarar också soptunnan.