smlsvnssn: Jag älskar Wikipedianer: “Uttrycket RAS-syndrom är i sig en redundant akronym, och är ett exempel på självreferentiell humor.”

jun 20, 2011 23:09 by lhli.
twitter