smlsvnssn: En bra tautologi är en bra taulotogi. Det säger ju sig självt.

jun 20, 2011 23:09 by lhli.
twitter