smlsvnssn: En bra tautologi är en bra taulotogi. Det säger ju sig självt.

20/6 2011
twitter

smlsvnssn: En bra tautologi är en bra taulotogi. Det säger ju sig självt.