smlsvnssn: @sofia_olsson Och till tio på ryska, icke att förglömma. Что это? Это поэт!

jun 19, 2011 16:06 by lhli.
twitter