smlsvnssn: @sofia_olsson Och till tio på ryska, icke att förglömma. Что это? Это поэт!

19/6 2011
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Och till tio på ryska, icke att förglömma. Что это? Это поэт!