smlsvnssn: Och det där barnet har äntligen lärt sig vad jag heter. Hamel!

19/6 2011
twitter

smlsvnssn: Och det där barnet har äntligen lärt sig vad jag heter. Hamel!