smlsvnssn: Att läsa ut är att dö en smula.

18/6 2011
twitter

smlsvnssn: Att läsa ut är att dö en smula.