smlsvnssn: Om berget inte kommer till @smlsvnssn, så får @smlsvnssn komma till berget.

jun 12, 2011 22:33 by lhli.
twitter