smlsvnssn: Om berget inte kommer till @smlsvnssn, så får @smlsvnssn komma till berget.

12/6 2011
twitter

smlsvnssn: Om berget inte kommer till @smlsvnssn, så får @smlsvnssn komma till berget.