smlsvnssn: Försöker tänka en fyrdimensionell pyramid. Det går dåligt.

9/6 2011
twitter

smlsvnssn: Försöker tänka en fyrdimensionell pyramid. Det går dåligt.