smlsvnssn: Försöker tänka en fyrdimensionell pyramid. Det går dåligt.

jun 09, 2011 17:54 by lhli.
twitter