smlsvnssn: När maskinerna tar sig ton måste man bestraffa dem.

jun 08, 2011 22:30 by lhli.
twitter