smlsvnssn: När maskinerna tar sig ton måste man bestraffa dem.

8/6 2011
twitter

smlsvnssn: När maskinerna tar sig ton måste man bestraffa dem.