smlsvnssn: Men kan inte någon bara sänka kungjäveln för gott, så vi slipper det här.

maj 30, 2011 21:07 by lhli.
twitter