smlsvnssn: Men kan inte någon bara sänka kungjäveln för gott, så vi slipper det här.

30/5 2011
twitter

smlsvnssn: Men kan inte någon bara sänka kungjäveln för gott, så vi slipper det här.