smlsvnssn: Det ska löna sig att vara nymoralist. Det ska löna sig att deportera flyktingar. Det ska löna sig att förnedra långtidsarbetslösa.

26/5 2011
twitter

smlsvnssn: Det ska löna sig att vara nymoralist. Det ska löna sig att deportera flyktingar. Det ska löna sig att förnedra långtidsarbetslösa.