smlsvnssn: Det ska löna sig att vara nymoralist. Det ska löna sig att deportera flyktingar. Det ska löna sig att förnedra långtidsarbetslösa.

maj 26, 2011 14:22 by lhli.
twitter