smlsvnssn: Ett litet steg för mänskligheten: Hitler är inte längre hedersmedborgare i Amstetten.

25/5 2011
twitter

smlsvnssn: Ett litet steg för mänskligheten: Hitler är inte längre hedersmedborgare i Amstetten.