smlsvnssn: Ett litet steg för mänskligheten: Hitler är inte längre hedersmedborgare i Amstetten.

maj 25, 2011 11:05 by lhli.
twitter