smlsvnssn: Breaking news: Migrationsverket inleder samarbete med Knocke och Smocke. Krösus Sork delfinansierar projektet. Syftet är att skapa trygghet.

maj 25, 2011 11:05 by lhli.
twitter