smlsvnssn: @mikaelsol De små minigolfarna kan bli riktigt aggressiva. De har ju vapen, så ett visst mått av försiktighet är att rekommendera.

21/5 2011
twitter

smlsvnssn: @mikaelsol De små minigolfarna kan bli riktigt aggressiva. De har ju vapen, så ett visst mått av försiktighet är att rekommendera.