smlsvnssn: @mikaelsol De små minigolfarna kan bli riktigt aggressiva. De har ju vapen, så ett visst mått av försiktighet är att rekommendera.

maj 21, 2011 11:57 by lhli.
twitter