smlsvnssn: Bamse var ju aldrig den skarpaste kniven i lådan, om man säger så. Skalman hade aldrig gått med på det om han fått bestämma!

maj 19, 2011 12:25 by lhli.
twitter