smlsvnssn: När jag försöker prata med mitt telebolag blir jag trälen som klagar hos feodalherrens lydiga lakejer. Sådan är den, konsumentmakten.

16/5 2011
twitter

smlsvnssn: När jag försöker prata med mitt telebolag blir jag trälen som klagar hos feodalherrens lydiga lakejer. Sådan är den, konsumentmakten.