smlsvnssn: När jag försöker prata med mitt telebolag blir jag trälen som klagar hos feodalherrens lydiga lakejer. Sådan är den, konsumentmakten.

maj 16, 2011 11:41 by lhli.
twitter