smlsvnssn: @karlmedia Alltid. Jag är ju konsult.

maj 16, 2011 10:42 by lhli.
twitter