smlsvnssn: @karlmedia Alltid. Jag är ju konsult.

16/5 2011
twitter

smlsvnssn: @karlmedia Alltid. Jag är ju konsult.