smlsvnssn: I egenskap av fri och allsmäktig konsument väljer jag att expropriera bolagen, förstatliga infrastrukturen och skattefinansiera tjänsterna.

16/5 2011
twitter

smlsvnssn: I egenskap av fri och allsmäktig konsument väljer jag att expropriera bolagen, förstatliga infrastrukturen och skattefinansiera tjänsterna.