smlsvnssn: I egenskap av fri och allsmäktig konsument väljer jag att expropriera bolagen, förstatliga infrastrukturen och skattefinansiera tjänsterna.

maj 16, 2011 11:41 by lhli.
twitter