smlsvnssn: När vi nu ändå håller på, varför inte återinföra aga, dumstrut och barnarbete? Det borde kunna disciplinera kidsen! #svpol

11/5 2011
twitter

smlsvnssn: När vi nu ändå håller på, varför inte återinföra aga, dumstrut och barnarbete? Det borde kunna disciplinera kidsen! #svpol