smlsvnssn: När vi nu ändå håller på, varför inte återinföra aga, dumstrut och barnarbete? Det borde kunna disciplinera kidsen! #svpol

maj 11, 2011 11:02 by lhli.
twitter